Bibliai idézetek a kitartásról 210 idézetek

Bibliai idézetek

10 híres bibliai idézetek

A Biblia híres idézetei olyan alapvető igazságokat hordoznak magukban, amelyeket generációk óta tanulmányoznak és idéznek. Ezek az idézetek meghatározzák az emberi kultúra és az erkölcsi gondolkodás alapjait.

Híres bibliai idézetek:

1. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

2. „Adjátok és nektek adnak.” (Lukács 6:38)

3. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

4. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

5. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

6. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

7. „Mindenre van erőm a Krisztusban.” (Filippi 4:13)

8. „Az igaz ember hétből hét alkalommal felkel, de a gonoszokat baj éri.” (Példabeszédek 24:16)

9. „Mindenre van ideje és helye az ég alatt.” (Prédikátor 3:1)

10. „Adjatok és nektek adnak.” (Lukács 6:38)

Személyes történet:

Amikor elveszítettem munkámat, az 1 Péter 5:7 igére támaszkodtam, és Istenbe helyeztem az aggodalmaimat. Ez segített nekem megtalálni a békét és a reményt a nehéz időkben.

10 rövid bibliai idézetek

A Biblia rövid, ámde tömör üzeneteket hordoz, amelyek mély bölcsességet és inspirációt rejtenek. Ezek az idézetek gyakran hatalmas erőt és vezérfonalat nyújtanak az életünkben.

Rövid bibliai idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Imádkozzatok szüntelenül.” (1 Tesszalonika 5:17)

4. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

5. „Adjatok és nektek adnak.” (Lukács 6:38)

6. „Kérjetek és adatik nektek.” (Máté 7:7)

7. „Legyetek irgalmasak, ahogyan Atyátok is irgalmas.” (Lukács 6:36)

8. „Békesség legyen veletek.” (János 20:19)

9. „Örüljetek mindenkor.” (1 Tesszalonika 5:16)

10. „Legyetek egymásnak kedvesek, irgalmasak, megbocsátóak.” (Efézus 4:32)

Személyes történet:

Amikor elveszítettem az állásomat, a Példabeszédek 3:5 igére támaszkodtam, hogy megtaláljam a belső békét és bizalmat a jövővel kapcsolatban.

10 bibliai igék

A bibliában található igék nem csupán szavak, hanem útmutatások az életünk vezetéséhez és megerősítéséhez. Ezek az igék inspirálnak és útmutatást nyújtanak a mindennapi döntéseinkben.

Bibliai igék:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Imádkozzatok szüntelenül.” (1 Tesszalonika 5:17)

4. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

5. „Adjatok és nektek adnak.” (Lukács 6:38)

6. „Kérjetek és adatik nektek.” (Máté 7:7)

7. „Legyetek irgalmasak, ahogyan Atyátok is irgalmas.” (Lukács 6:36)

8. „Békesség legyen veletek.” (János 20:19)

9. „Örüljetek mindenkor.” (1 Tesszalonika 5:16)

10. „Legyetek egymásnak kedvesek, irgalmasak, megbocsátóak.” (Efézus 4:32)

Személyes történet:

Amikor választanom kellett az útjaimat érintő kérdésekben, mindig a Máté 22:39 igére emlékeztettem magam, hogy szeretetteljes és tiszteletteljes legyek mások felé.

10 református bibliai idézetek

A református hagyományban a Bibliában található idézetek különleges jelentőséggel bírnak, mivel ezek az alapvető szövegek inspirálják és irányítják az egyház hitét és gyakorlatát.

Református bibliai idézetek:

1. „Bizony, megvetem azoknak az életeit, akik engem megvetnek.” (1 Sámuel 2:30)

2. „Isten a hűségeseket megsegíti.” (1 Krónikák 16:9)

3. „Az Úr őriz mindenkit, aki hűséges hozzá.” (Zsoltárok 31:23)

4. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

5. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

6. „Az igazak útja ragyogó, mint a hajnal világossága.” (Példabeszédek 4:18)

7. „Az Úr megőrzi a hűségeseket.” (Zsoltárok 31:24)

8. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

9. „Az igaz ember hétből hét alkalommal felkel, de a gonoszokat baj éri.” (Példabeszédek 24:16)

10. „Az Úr őriz mindenkit, aki hűséges hozzá.” (Zsoltárok 31:23)

Személyes történet:

Amikor a hitében kételkedtem, a Zsoltárok 27:1 igére támaszkodtam, és megtaláltam az erőt és a bizalmat az Úrban.